جلسه توجیهی با حضور مسئولین مرکز و اکثریت داوطلبان در روز سه شنبه برگزار شد.

مدیر مرکر حجت الاسلام فتحی با تشریح اهداف و برنامه های مرکز به سؤالات طلاب گرامی پاسخ دادند.