شروع کلاس های دوره اول از یکشنبه 1397/9/11 در ساعت 18:30  در مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام کرج برگزار خواهد شد.