ثبت نام در مکتب الصادق علیه السلام شروع شد.

برای ثبت نام به بخش ثبت نام سایت مراجعه کنید.


مهم:

زمان شروع کلاس ها بعد از تکمیل ظرفیت متعاقبا در همین وبگاه اعلام می گردد.

بدیهی است در صورت به حد نصاب نرسیدن کلاس، مبالغ دریافتی پس داده خواهد شد.

شماره تماس: 09192655866